Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (2023)

Bij de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl of om een bestaande huisstijl beter te kunnen waarborgen is het van belang een huisstijlhandboek te laten ontwikkelen. Bekijk onderstaande video om te zien welke 8 basiselementen in een huisstijlhandboek vastgelegd moeten worden en lees onderstaand blog voor toelichting, voorbeelden en tips.

Video:

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (1)

Wat is een huisstijlhandboek?

Een huisstijlhandboek is een huisstijl document waarin de richtlijnen en regels voor het toepassen van een huisstijl van een organisatie vastliggen. Denk hierbij aan richtlijnen voor logogebruik, kleurwaarden en typografie. Omdat richtlijnen voor het toepassen van de huisstijl en het ontwerp/de ontwikkeling van nieuwe huisstijldragers vastliggen is het mogelijk met meer partijen samen te werken.

Denk hierbij aan:

 • Meerdere ontwerpers
 • Meerdere leveranciers (bijvoorbeeld ICT partijen of drukkers)
 • Meerdere medewerkers binnen de organisatie zelf

Een huisstijl kan zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn. Denk hierbij aan het huisstijlhandboek in de vorm van een fysiek document of een online merkportaal waarin alle huisstijlelementen en huisstijldragers ook direct te downloaden zijn.

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (2)

Een huisstijl is dé basis van al je marketing. Geen bedrijf kan zonder een goed huisstijlhandboek en borging in al jouw uitingen. Ontdek hoe wij jouw huisstijl borgen in alle uitingen en vraag de gratis Quickscan aan!

Quickscan aanvragen

Het belang van een goed huisstijlhandboek

Een huisstijlhandboek is noodzakelijk om het consistente gebruik van een huisstijl te kunnen bewaken. Dikwijls werken meerdere mensen in een organisatie met een huisstijl of werkt een organisatie met meerdere leveranciers als het gaat om het ontwerp of de ontwikkeling van huisstijldragers (bijvoorbeeld ICT partijen, drukkers en ontwerpers). Dit betekent dat er dagelijks valkuilen zijn bij het gebruik van een huisstijl. Enkele veelvoorkomende voorbeeldsituaties:

 • PowerPoint stramienen die worden aangepast naar de voorkeur van de medewerker
 • Visitekaartjes waarbij de kleuren niet overeenkomen omdat met meerdere drukkers gewerkt wordt
 • Websites waarbij typografie voor koppen (H1, H2, H3, et cetera) en platte tekst niet consistent wordt doorgevoerd
 • Brochures die samen geen nette reeks vormen
 • Afwijkende e-mailhandtekeningen binnen één organisatie

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (3)

Voorbeeld huisstijlhandboek BLOM Opleidingen

(Video) Vlajo Spot On Huisstijl en Imago

In veel gevallen ontstaan situaties als hierboven omschreven niet vanuit onwil van medewerkers of leveranciers, maar alleen door het slecht faciliteren van deze groepen met de juiste richtlijnen en middelen. Stramienen en richtlijnen voor gebruik ontbreken, waardoor mensen zelf iets in elkaar gaan knutselen (bijvoorbeeld een e-mailhandtekening) of zelf waarden gaan bepalen (bijvoorbeeld typografie of kleurwaarden door ontwerpers of drukkers).

Waarom is het nu zo belangrijk dat een huisstijl consistent wordt doorgevoerd?

Op het oog lijken sommige afwijkingen (bijvoorbeeld kleurverschil in visitekaartjes) klein en nauwelijks op te vallen. Toch wijst onderzoek uit dat afwijkingen in huisstijlgebruik afbreuk kunnen doen aan de herkenning en herinnering van een merk, de mate waarin een merk als professioneel wordt gezien en tevens afbreuk doet aan de merkwaarde van een merk.

Om een merk te kunnen herkennen en herinneren is het van belang dat zaken als logo’s, kleuren en typografieën elke keer exact hetzelfde zijn. Mensen zien immers dagelijks duizenden merkuitingen, waardoor snel kans is op verwarring. Onbewust hebben mensen oog voor kleine details en zijn we ook in staat deze aan een merk toe te kennen. Daarbij ogen afwijkingen in huisstijlgebruik onprofessioneel en slordig, iets dat ook afstraalt op de mate waarin mensen een merk, product of dienst inhoudelijk beoordelen.

Het consistente gebruik van een huisstijl zorgt daarentegen voor een cumulerend effect. Elke merkuiting draagt met de juiste huisstijl bij aan de correcte zichtbaarheid van een merk en draagt bij aan een betere naamsbekendheid en een beter imago.

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (4)

Voorbeeld online merkportaal Hartman (online huisstijlhandboek)

Welke 8 elementen moet een huisstijlhandboek bevatten?

Het is van belang dat in ieder geval de basisrichtlijnen voor een huisstijl vastliggen in een handboek. Bij het opstellen van een huisstijlhandboek is het goed om in ieder geval onderstaande zaken op te nemen:

1. Logo gebruik

Op welke wijze moet het logo gepositioneerd worden? Mag het logo ook op gekleurde achtergronden of foto’s worden gebruikt? Wat is de minimale grootte die gehanteerd moet worden bij het weergeven van het logo.

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (5)

Huisstijlhandboek voorbeeld: richtlijnen voor logogebruik Roelofs

(Video) Onderwyser Thinking Tools webinaar 20210428

Een huisstijl is dé basis van al je marketing. Geen bedrijf kan zonder een goed huisstijlhandboek en borging in al jouw uitingen. Ontdek hoe wij jouw huisstijl borgen in alle uitingen en vraag de gratis Quickscan aan!

Quickscan aanvragen

2. Pay-off/slogan gebruik

Dikwijls is er ook sprake van het gebruik van een pay-off of slogan in een huisstijl. Het is van belang in het huisstijlhandboek vast te leggen op welke wijze deze pay-off of slogan gebruikt moet worden. Moet deze bijvoorbeeld altijd onder het logo geplaatst worden of ernaast? En mag de pay-off/slogan ook zonder het logo gebruikt worden?

3. Kleurgebruik

Uit welke primaire en secundaire kleuren is de huisstijl opgebouwd? Wat zijn kleurcodes voor deze kleuren in:

 • RAL (verfkleuren)
 • PMS (drukwerkkleuren)
 • CMYK (full color)
 • RGB (kleuren voor digitaal gebruik)
 • Folie (voor bijvoorbeeld voertuigen)

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (6)

Huisstijlhandboek voorbeeld: kleurwaarden OCON Orthopedische kliniek

4. Typografie

Welke typografieën worden gebruikt binnen de huisstijl. Denk hierbij aan:

(Video) Jouw huisstijl in Power BI dashboard | Design Dinsdag #18

 • Typografie voor druk-/printwerk
 • Typografie voor digitale/online toepassingen

Het is belangrijk dat zowel typografie voor platte tekst als koppen wordt vastgelegd en dat duidelijk wordt uitgelegd wanneer de verschillende typografieën gebruikt moeten worden. Houd hierbij rekening met technische beperkingen:

 • Niet alle drukwerk typografieën zijn ook digitaal te gebruiken
 • Niet alle typografieën bevatten zaken belangrijke symbolen als een euroteken (€)
 • Niet alle typografieën die geschikt zijn voor digitaal gebruik, kunnen worden toegepast in e-mail cliënt als Gmail en Outlook

5. Stijlelementen

Wanneer een huisstijl stijlelementen bevat is het van belang vast te leggen hoe deze gebruikt moeten worden. Hoe moeten ze gebruikt worden, waar moeten ze gebruikt worden en op welke wijze.

6. Fotografie

Welke richtlijnen zijn vastgelegd voor fotografie? Waar moeten foto’s en afbeeldingen aan voldoen om tot huisstijlfotografie te kunnen behoren? Wat moet de inhoud zijn van de foto, op welke wijze moet deze gefotografeerd worden en op welke wijze moet deze bewerkt worden?

Een huisstijl is dé basis van al je marketing. Geen bedrijf kan zonder een goed huisstijlhandboek en borging in al jouw uitingen. Ontdek hoe wij jouw huisstijl borgen in alle uitingen en vraag de gratis Quickscan aan!

Quickscan aanvragen

7. Huisstijldragers

Daarnaast is het van belang alle huisstijldragers die reeds ontwikkeld zijn vast te leggen in het huisstijlhandboek. Niet alleen het ontwerp moet vastliggen, maar ook zaken als het formaat/de afmetingen en papiersoort. Denk hierbij niet alleen aan fysieke dragers als briefpapier, enveloppen, visitekaarten, maar ook aan digitale sjablonen of bijvoorbeeld het ontwerp van social media headers en content.

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (7)

Huisstijlhandboek voorbeeld: richtlijnen voertuigbelettering Roelofs

8. Merk, historie en achtergrondinformatie

Als laatste is het goed om het merk, de historie en de achtergrond van de huisstijl in het huisstijlhandboek vast te leggen. Denk hierbij aan merkwaarden, de totstandkoming van het logo en uitleg van de gekozen merkarchitectuur. Het is van belang dit vast te leggen om mensen die met de huisstijl gaan werken van wat achtergrondinformatie te kunnen voorzien. Dit zorgt voor meer begrip van de huisstijlrichtlijnen waardoor deze ook beter nageleefd zullen worden.

(Video) E-learningdesign tips in Articulate

4 huisstijlhandboek tips tot slot

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (8)

Huisstijlhandboek voorbeeld: stramienen voor social media content Hartman

1. Zorg voor toegang

Zorg ervoor dat iedereen die met de huisstijl werkt toegang heeft tot het huisstijlhandboek. Denk hierbij niet alleen aan collega’s maar ook aan externe ICT partijen, drukkers en ontwerpers.

2. Zorg voor duidelijk versiebeheer

Een huisstijlhandboek wordt met de komst van nieuwe huisstijldragers continu uitgebreid, waardoor het belangrijk is duidelijk in het handboek aan te geven om welke versie het gaat en waar men de laatste versie van het handboek kan vinden (bijvoorbeeld een huisstijlhandboek pdf downloaden in een digitale omgeving).

3. Zorg voor een online merkportaal

Een handboek alleen is in veel gevallen niet voldoende. Zorg er ook voor dat mensen toegang krijgen tot de juiste huisstijldragers. Denk hierbij aan:

 • Sjablonen voor briefpapier, facturen, offertes en andere documentatie
 • Sjablonen voor presentaties (bijvoorbeeld in PowerPoint of Keynote)
 • Sjablonen voor e-mailhandtekeningen
 • Ecetera

Het digitaal beschikbaar maken van bestanden kan via een gedeelde map of via een online brandportal (merkportaal). Het goed faciliteren van richtlijnen en verschillende huisstijldragers zal consistent gebruik stimuleren.

Huisstijlhandboek: 8 Elementen, tips en Voorbeelden [VaakpraatVideo] (9)

Huisstijlhandboek voorbeeld: richtlijnen Keynote stramien OCON Orthopedische kliniek

4. Zorg voor controle

Alleen faciliteren van richtlijnen en dragers is niet voldoende. Uiteindelijk is het van belang om huisstijldragers ook daadwerkelijk te controleren. Het is dus van belang regelmatig zaken als presentaties, e-mailhandtekeningen, sjablonen maar ook drukwerk te controleren om te kijken of dit nog steeds volgens de regels is.

Begin bij het begin en zorg dat al jouw marketing ingezet wordt volgens jouw vastgestelde huisstijlhandboek. Benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Vraag de gratis Quickscan aan!

(Video) TML Talks #8: Hoe (multi)modaal is duurzame logistiek intussen?

Videos

1. Waarom hulp vragen zo belangrijk is én hoe je dat doet - Aflevering 3 | IMK Business Talk
(IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf)
2. Why we started the ScaleUp Marketing podcast
(ScaleUp Marketing)
3. Webinar: contracteren kan je leren (replay 12/1/2021)
(Cultuurloket)
4. Introductie merkgids
(Vereniging van Openbare Bibliotheken)
5. Online leren webinar
(Expert Academy)
6. Overheidscommunicatie
(Idearté communicatiebureau)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 07/15/2023

Views: 5855

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.